INLEIDING
1 - De site www.livedeco.com Dit is uitgegeven door het bedrijf MANCUP SARL, met het hoofdkantoor gevestigd in Saint Egreve (38120), 8, rue des glairaux, geregistreerd onder het unieke identificatienummer 501 144 216 RCS Grenoble (MANCUP).

MANCUP is de aanbieder van het verkoopaanbod voor de producten die op zijn website worden gepresenteerd: www.livedeco.com (hierna de "Website")

2 - Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing tussen MANCUP "LiveDeco"en de Klant van de Website.".

De Algemene Verkoopvoorwaarden, evenals de bestelbon en de orderbevestiging vormen het verkoopcontract tussen de Klant en MANCUP "LiveDeco"betreffende de verkoop van de bestelde Producten.".

Elke bestelling die op de website wordt geplaatst, vereist dat de Klant vooraf en zonder voorbehoud de Algemene Verkoopvoorwaarden in hun geheel accepteert. In geval van onenigheid met de termen en voorwaarden van de Algemene Verkoopvoorwaarden, mag de Klant de website niet gebruiken.

MANCUP "LiveDeco»behoudt zich het recht voor om deze Algemene Verkoopvoorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen of te wijzigen, waarbij de aanpassingen of wijzigingen dan van toepassing zijn op alle bestellingen die na deze aanpassingen of wijzigingen worden geplaatst.

In geval van wijziging zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn op de bestelling van de Klant, degene die online waren en die de Klant heeft geaccepteerd op de dag van het plaatsen van zijn bestelling.

3 - Voor alle informatie met betrekking tot de uitvoering van één of meerdere bestellingen, of de afhandeling van een klacht, moet de klant contact opnemen met de Klantenservice:
- Per telefoon: 01 79 72 50 05 (prijs van een lokaal gesprek) van maandag tot vrijdag van 10u -12u en van 14u tot 17u.
- Per post naar het volgende adres: LIVEDECO / MANCUP: 8, RUE DES GLAIRAUX - 38120 SAINT EGREVE
- Via e-mail: [email protected]ARTIKEL 1 - DEFINITIES
De termen en uitdrukkingen geïdentificeerd door een hoofdletter in de Algemene Verkoopvoorwaarden hebben de hieronder aangegeven betekenis (of ze nu in enkelvoud of meervoud worden gebruikt).
- "Algemene Verkoopvoorwaarden": verwijst naar dit document, dat wil zeggen de voorwaarden die van toepassing zijn in de relaties tussen MANCUP "LiveDeco"en de Klant;" ;
- "Bestelling": verwijst naar de aankooporder van de klant voor een of meer product(en) geplaatst via gebruik van de website of via de klantenservice ;
- "Website": verwijst naar de website toegankelijk op het adres www.livedeco.com uitgegeven door MANCUP "LiveDeco"en/of naar elk ander adres met een andere extensie;" ;
- "Product": betekent een product dat te koop wordt aangeboden op de website ;
- "Klant": verwijst naar een meerderjarige natuurlijke persoon die consument is, de website gebruikt en een of meerdere product(en) aanschaft voor persoonlijk gebruik, via de website, na voorafgaande aanvaarding van de Algemene Verkoopvoorwaarden.ARTIKEL 2 - DOEL
De Algemene Verkoopvoorwaarden definiëren de rechten en verplichtingen van MANCUP "LiveDeco"en van de Klant in het kader van de verkoop van Producten door MANCUP"LiveDeco"op de website of via de klantenservice van de site opgezet door MANCUP"LiveDeco". ".

Elk gebruik van de Website en elke bestelling van één of meer Product(en) via de Website impliceert de volledige en onvoorwaardelijke acceptatie van de Algemene Verkoopvoorwaarden.

De Algemene Verkoopvoorwaarden zijn voorbehouden aan consumentenkopers.

Alleen personen die juridisch in staat zijn om contracten aan te gaan met betrekking tot de Producten die te koop worden aangeboden op de Site, kunnen een Bestelling plaatsen op de Website. Bij het plaatsen van de Bestelling, garandeert de Klant dat hij de volledige juridische capaciteit heeft om zich aan te sluiten bij de Algemene Verkoopvoorwaarden, een Bestelling te plaatsen en een verkoop te sluiten.ARTIKEL 3 - AANMAKEN VAN EEN ACCOUNT
Om producten te bestellen op de website, moet de klant een account aanmaken door de vereiste informatie in het registratieformulier te verstrekken.

Voor dit doel verklaart de Klant volledige, niet onjuiste persoonlijke informatie te verstrekken die het mogelijk maakt om hem in elke situatie nauwkeurig te identificeren. Elke fantasierijke, lasterlijke persoonlijke informatie kan leiden tot het sluiten van de klantaccount en het annuleren van zijn bestelling.

Bij het aanmaken van zijn account kiest de klant een gebruikersnaam en een wachtwoord. De klant verbindt zich ertoe zijn gebruikersnaam en wachtwoord vertrouwelijk te houden.

Deze account zal te allen tijde toegankelijk zijn voor de klant met behulp van zijn inloggegevens.
De klant is verantwoordelijk voor alle acties die op de website worden uitgevoerd met behulp van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Elke geregistreerde gebruiker op de site is gebonden aan elke bestelling die is geplaatst met het invoeren van zijn inloggegevens, onder voorbehoud van het herroepingsrecht van het artikel. 9.4.


ARTIKEL 4 - BESTELPROCEDURES - UITVOERING
4.1. De Klant kan een Bestelling plaatsen, in het Frans, direct op de Website, nadat hij zijn inloggegevens heeft ingevoerd, in overeenstemming met artikel 3.

4.2. Bij het navigeren door de verschillende rubrieken van de website, kan de klant de producten van zijn keuze in zijn winkelmandje plaatsen door op de knop "Toevoegen aan winkelmandje" te klikken. Op elk moment en tot de bevestiging van de totale bestelling, kan de klant van gedachten veranderen, de hoeveelheden wijzigen en een of meerdere van de gekozen producten annuleren.

Elke stap die nodig is voor de verkoop wordt gespecificeerd op de website.

Alle informatie over de Producten kan worden verstrekt, en alle Bestellingen kunnen ook door de Klant worden geplaatst, in het Frans, rechtstreeks bij de Klantenservice op 01 79 72 50 05 (lokale gesprekskosten).

Voor elke informatieaanvraag of elke bestelling draagt de klant de kosten voor telecommunicatie bij het toegang krijgen tot internet en het gebruik van de website, of bij het bellen van de klantenservice van de website.


4.3. In overeenstemming met de bepalingen van artikel 1127-2 van het Burgerlijk Wetboek, heeft de Klant de mogelijkheid om de details van zijn Bestelling en de totale prijs te controleren en, indien nodig, te corrigeren of te wijzigen voordat hij zijn definitieve goedkeuring geeft.


MANCUP "LiveDeco"kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor invoerfouten door de Klant, noch voor hun mogelijke gevolgen in termen van vertraging of leveringsfout. In deze gevallen zullen de kosten van eventuele herverzending voor rekening van de Klant zijn.".


4.4. Zodra de inhoud van zijn winkelmandje is bevestigd, moet de klant: - alle gevraagde informatie invullen, inclusief die met betrekking tot de inhoud en betalingsmethoden ;
- Verklaren zonder voorbehoud de volledige Algemene Verkoopvoorwaarden te accepteren.


Nadat deze informatie is ingevuld of gewijzigd en op voorwaarde dat de Algemene Verkoopvoorwaarden uitdrukkelijk zijn geaccepteerd, zal de klant zijn bestelling afronden door op de knop "Mijn bestelling bevestigen" te klikken, die op de betalingspagina staat.


De bevestiging van de bestelling door de "dubbele klik" van de klant betekent de acceptatie van de prijzen en kenmerken van de producten gekocht door de klant.ARTIKEL 5 - BESTELPROCEDURE - BEVESTIGING
5.1. Zodra de Bestelling door de Klant is gevalideerd volgens de procedures van artikel 4.4, wordt er door MANCUP een bevestigingsmail gestuurd, die de ontvangst van de Bestelling bevestigt en al deze informatie herhaalt.LiveDeco» zo snel mogelijk naar de klant.


5.2. De bestelling wordt pas als definitief beschouwd na de verzending door MANCUP "LiveDeco"naar de Klant van de bevestigingsmail bedoeld in artikel 5.1, en de verkoop van het of de Product(en) zal pas worden vastgesteld na betaling van de overeenkomstige prijs door de Klant.".

5.3. De aanbiedingen van Producten en prijzen zijn geldig zolang ze op de website staan, waarbij wordt opgemerkt dat de website dagelijks wordt bijgewerkt.

De aanbiedingen van Producten gelden zolang de voorraad strekt. In het geval dat een Product niet beschikbaar zou zijn, met name als gevolg van een voorraadtekort, MANCUP "LiveDeco"verbindt zich er enerzijds toe om het zo snel mogelijk van de website te verwijderen.".

Commerciële of promotionele acties worden als zodanig vermeld op de website en geven hun geldigheidsperiode aan.

5.4. In het geval dat een door de Klant besteld Product niet beschikbaar zou zijn, met name als gevolg van een stopzetting van de productie of distributie door een leverancier, MANCUP "LiveDeco» verbindt zich ertoe de Klant per e-mail te informeren zodra deze onbeschikbaarheid bekend is.


MANCUP "LiveDeco» zal dan aan de Klant aangeven, indien van toepassing, de eventuele nieuwe termijn waarbinnen het betreffende product beschikbaar zal zijn en hem, indien beschikbaar, een equivalent product voorstellen.


In geval van weigering van de Klant om te wachten op de beschikbaarheid van het product, of zijn weigering van een equivalent product, zal de Klant de prijs van het Product terugbetaald krijgen als zijn bankrekening is gedebiteerd, binnen 14 dagen na de datum van bevestiging van deze weigering.


5.5. Overeenkomstig de bepalingen van artikel L.121-11 van de Consumentenwet, MANCUP "LiveDeco"heeft het recht om elke bestelling om een legitieme reden te weigeren, met name in geval van betalingsproblemen, voorzienbare problemen met betrekking tot de levering, abnormale bestelling of te kwader trouw geplaatste bestelling. MANCUP "LiveDeco"behoudt zich verder het recht voor om per e-mail en/of telefonisch bewijsstukken van identiteit te vragen, in welk geval de Klant dan de mogelijkheid heeft om zijn Bestelling te annuleren.".


Bij ontvangst van de bestelling, "MANCUP"LiveDeco"heeft het recht om deze te weigeren in het geval dat de online getoonde prijzen of die uit de Bestelling, met name als gevolg van een fout of technische storing, computerbug, belachelijk laag zijn ten opzichte van de werkelijke verkoopprijs van het Product.".ARTIKEL 6 - BESTELPROCEDURES - PRIJZEN VAN DE PRODUCTEN
6.1. .De prijs van de producten vermeld op de website is in euro's, inclusief alle belastingen.


De prijs van de producten is exclusief de bijdrage van de klant aan de logistieke voorbereidingskosten (verwerking; verzending) en levering, die voor rekening van de klant blijven. Het totale bedrag van zijn bijdrage aan deze kosten wordt aan de klant meegedeeld, hetzij bij het inloggen op de website, hetzij bij het bellen naar de klantenservice, voordat hij zijn bestelling valideert.


6.2. Voor leveringen van Producten buiten het Franse grondgebied zijn de bepalingen van de Algemene Belastingwet met betrekking tot de BTW van toepassing. Bij levering buiten de Europese Unie moet de Klant de douanerechten, BTW of andere belastingen betalen die verschuldigd zijn bij de invoer van de producten in het land van de leveringsplaats.


De formaliteiten die hiermee verband houden zijn volledig voor rekening van de Klant, tenzij anders aangegeven. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het controleren van de mogelijkheden tot import van de bestelde producten met betrekking tot de wetgeving van het land van levering.


6.3. MANCUP "LiveDeco"behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, maar de toepasselijke prijs voor de bestelling van de Klant blijft diegene die aangegeven staat in de samenvatting van zijn winkelmandje bij het bevestigen van zijn bestelling. De online weergegeven prijzen of die welke voortvloeien uit de bestelling zijn gegarandeerd, tenzij ze, met name als gevolg van een fout of technische storing, computerbug, belachelijk laag blijken te zijn in vergelijking met de werkelijke verkoopprijs van het product.".ARTIKEL 7 - BETALING
7.1. Bereik van de betaling De prijs van de Producten en de kosten voor logistieke voorbereiding en levering moeten volledig door de Klant worden betaald op het moment van het plaatsen van de Bestelling.


De Klant verbindt zich er tevens toe om, indien van toepassing, en dit rechtstreeks aan de expediteur of vervoerder, de douanerechten, BTW of andere belastingen te betalen die verschuldigd zijn bij de invoer van de producten in het land van de leveringsplaats.


7.2. Betalingsmethode De betaling van de Bestelling kan door de Klant worden gedaan met een bankkaart, in een beveiligde omgeving, volgens de voorwaarden voorgesteld op de Website.


De betalingsopdracht uitgevoerd met een bankkaart kan niet worden geannuleerd. De betaling van de bestelling door de klant is onherroepelijk, zonder dat dit afbreuk doet aan het recht van de klant om zijn herroepingsrecht uit te oefenen.


Voor een bestelling via de site www.livedeco.com, of telefonisch via de Klantenservice, bevestigt en garandeert de Klant dat hij de houder is van de bankkaart en dat deze laatste toegang geeft tot voldoende fondsen om de betaling van de Bestelling te dekken.


De bankrekening van de klant wordt gedebiteerd na een termijn van één (1) dag volgend op de datum van de bevestiging van de bestelling. De betaling wordt als effectief beschouwd na bevestiging van de goedkeuring door de bankbetalingscentra.


De klant kan ook de bestelling betalen:
- Per cheque ten gunste van MANCUP "LiveDeco". Als de cheque niet binnen 7 dagen na de bevestiging van de bestelling door MANCUP is ontvangen "LiveDeco"of in geval van verwerping van de cheque door de bank, MANCUP"LiveDeco"behoudt zich het recht voor om de Bestelling te annuleren"
- Via overschrijving ten gunste van MANCUP "LiveDeco"(de bankgegevens worden verstrekt op het moment van de bestelling. Als de overschrijving niet binnen 7 dagen na de bevestiging van de bestelling door MANCUP is ontvangen..."LiveDeco"of in geval van afwijzing van de overschrijving door de bank, MANCUP "LiveDecoBehoudt zich het recht voor om de bestelling te annuleren
- Via Paypal. De klant garandeert dan aan MANCUP "LiveDeco"dat hij de nodige machtigingen heeft om deze betaalmethode te gebruiken bij het plaatsen van de Bestelling"
- Door een financieringsmiddel: 3X ZONDER KOSTEN FRANFINANCE.


De klant garandeert MANCUP "LiveDeco"dat hij over de eventueel benodigde toestemmingen beschikt om deze betaalmethoden te gebruiken bij het plaatsen van de bestelling.".


Over het algemeen garandeert de Klant aan MANCUP "LiveDeco", bij het plaatsen van de Bestelling, dat hij volledig bevoegd is om het gegeven betaalmiddel te gebruiken voor de betaling van zijn bestelling en dat hij over de eventueel noodzakelijke autorisaties beschikt om de betreffende betaalmethode te gebruiken.


De website maakt gebruik van een van de meest effectieve SSL (Secure Socket Layer) encryptiesystemen om alle gevoelige gegevens met betrekking tot betalingsmethoden te beschermen. Voor de veiligheid van de transacties, MANCUP "LiveDecoDoet een beroep op een partner Atos Worldline die onderworpen is aan de zogenaamde "PCI-DSS" veiligheidsnorm (Payment Card Industry Data Security Standard). Bij betaling door de Klant worden zijn bankgegevens versleuteld met het HTTPS-protocol en vervolgens doorgestuurd naar servers die de enige zijn die ze kunnen ontcijferen. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, worden de autorisaties en bankgegevens rechtstreeks gecontroleerd bij de bank van de Klant. De Klant heeft ook de mogelijkheid om de informatie met betrekking tot zijn betaalkaart van het type CB, Visa, MasterCard of American Express op te slaan om zijn toekomstige aankopen op de Internetsite te vergemakkelijken. Deze informatie wordt opgeslagen en beveiligd bij onze partner Atos Worldline: MANCUP "LiveDeco", heeft nooit toegang tot vertrouwelijke informatie met betrekking tot de genoemde betaalmiddelen.


7.3. Betalingsachterstand en eigendomsvoorbehoud De bestelde Producten blijven eigendom van MANCUP "LiveDeco"tot de definitieve en volledige betaling van de verkoopprijs.".


In geval van levering en niet-betaling, MANCUP "LiveDeco"Heeft het recht om de bestelde producten te claimen, de Klant verbindt zich ertoe om elk onbetaald product terug te geven, alle kosten voor zijn rekening.".ARTIKEL 8 - LEVERING
8.1. Leveringsplaats In principe zal de levering van de Producten plaatsvinden, na registratie van de betaling van de Bestelling, op het leveringsadres aangegeven door de Klant tijdens het plaatsen van de Bestelling. Een e-mail zal naar de Klant worden gestuurd om de verzending van de Producten aan te kondigen.
MANCUP "LiveDeco"zorgt voor de levering van bestellingen in de volgende landen en gebieden: Frankrijk en Europa.".
De klant heeft ook de mogelijkheid om de producten te laten bezorgen bij een fysieke persoon naar keuze, wiens vaste woonplaats zich in Frankrijk (metropool) bevindt.


8.2. Deelname aan de kosten voor voorbereiding en leveringHet totale bedrag inclusief alle belastingen (BTW) van de klant zijn bijdrage aan de logistieke voorbereidingskosten (verwerking, verzending) en levering van de bestelling wordt aan de klant getoond voordat de bestelling definitief wordt bevestigd.


8.3. Levertijd De levertijd zal aan de Klant worden aangegeven tijdens het plaatsen van de Bestelling, vóór de bevestiging van de Bestelling en vóór de betaling.


In ieder geval is de maximale levertijd dertig (30) werkdagen vanaf de bestelling van het Product, tenzij anders aangegeven aan de Klant voor het plaatsen van de bestelling.

Als een bestelling producten bevat die op verschillende data geleverd kunnen worden, kan de klant ervoor kiezen om zijn producten apart te ontvangen volgens de data aangegeven op elk productblad door contact op te nemen met de klantenservice van MANCUP.LiveDeco"; deze optie kan echter leiden tot een grotere bijdrage van de Klant aan de kosten van logistieke voorbereiding en levering, wat hem zal worden meegedeeld door de Klantenservice. Als de Klant ervoor kiest om zijn bestelling in één keer te ontvangen, zal hij zijn bestelling ontvangen volgens de langste levertijd.


In geval van vertraging bij de levering, kan de Klant de verkoop annuleren onder de voorwaarden voorzien in artikel L.216-2 van de Consumentenwet, op voorwaarde dat de geconstateerde vertraging bij de levering niet aan de Klant te wijten is, met name in geval van onbeschikbaarheid om zijn levering in ontvangst te nemen.


8.4. Leveringsplaats Een levering wordt beschouwd als voltooid zodra de Klant fysiek bezit neemt van het Product op de afgesproken leveringsplaats met de Klant bij het plaatsen van de Bestelling en, indien van toepassing, met de vervoerder. Het in bezit nemen van het Product wordt gevalideerd door het controle- en traceersysteem dat door de vervoerder wordt gebruikt.


8.5. Producten terugnemen bij afwezigheid Als de producten niet binnen de door de vervoerder gestelde termijn worden opgehaald, worden ze teruggestuurd naar MANCUP "LiveDeco", die zich het recht voorbehoudt om de prijs aan de Klant terug te betalen, blijven de verzendkosten voor rekening van de Klant.


8.6. Effect van levering Het risico wordt overgedragen bij levering, op het moment dat de Klant fysiek bezit neemt van de Producten op het door de Klant aangegeven leveringsadres, of bij de vervoerder.


Onverminderd de termijn waarover de Klant beschikt om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, is het vanaf de ontvangst van de Producten de verantwoordelijkheid van de Klant of de ontvanger om ervoor te zorgen dat de geleverde Producten overeenkomen met zijn Bestelling, en om de staat en de overeenstemming van de Producten met zijn Bestelling te controleren.


De klant (of, indien van toepassing, de ontvanger) zal zijn acceptatie van de levering formaliseren door het ondertekenen van de leveringsbon die door de vervoerder wordt verstrekt.


Als bij levering de buitenkant van het pakket er niet perfect uitziet, zal de Klant of de ontvanger van de Producten het pakket in het bijzijn van de vervoerder openen om de staat van de Producten te controleren. In het geval van schade als gevolg van het transport, moet de Klant de beschadigde Producten weigeren en "geweigerd wegens schade" op het retourformulier aangeven.


In geval van zichtbare schade aan het pakket, moet de klant alle voorbehouden en klachten maken die gerechtvaardigd lijken; indien nodig, moet hij het pakket weigeren.


Onverminderd de garanties waarvan de Klant profiteert onder artikel 9, moet de Klant voor elke claim met betrekking tot een zichtbaar defect of schade bij de levering van het Product zo snel mogelijk contact opnemen met de Klantenservice om, enerzijds, de rechten van MANCUP te beschermen.LiveDeco"tegenover de vervoerder, en anderzijds, in het geval dat het Product nog steeds in het bezit is van de Klant, de retourprocedure starten onder de voorwaarden zoals voorzien in het artikel" 9.4.


In het geval van weigering van de levering of retour van het Product om de redenen vermeld in de vorige paragraaf, kan de Klant een nieuwe levering aanvragen of de annulering van zijn bestelling onder de voorwaarden van het artikel. 9.1.3.ARTIKEL 9 - CONFORMITEIT - GARANTIE - RECHT VAN HERROEPING
9.1. Conformiteit van producten

De wettelijke garantie van overeenstemming genoemd in de artikelen L.217-4 tot L.217-14 van de Consumentenwet en die met betrekking tot gebreken aan het verkochte goed, genoemd in de artikelen 1641 tot 1649 en 2232 van het Burgerlijk Wetboek, zullen van toepassing zijn in overeenstemming met de wet.
In geval van actie onder de wettelijke garantie van conformiteit, de consument:
- heeft een termijn van twee jaar vanaf het moment van levering van het goed om actie te ondernemen, - kan kiezen tussen reparatie of vervanging van het goed, onder voorbehoud van de kostencondities zoals voorzien in artikel L.217-9 van het consumentenrecht,
- is vrijgesteld van het leveren van het bewijs van het bestaan van het gebrek aan overeenstemming van het goed gedurende vierentwintig (24) maanden na de levering van het goed. Deze termijn is zes (6) maanden voor tweedehands goederen. De wettelijke garantie van conformiteit is van toepassing ongeacht de commerciële garantie. In het geval dat de consument besluit om de garantie tegen verborgen gebreken van het verkochte goed in te roepen zoals voorzien in artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek, kan hij kiezen tussen de ontbinding van de verkoop of een vermindering van de verkoopprijs in overeenstemming met artikel 1644 van genoemd Wetboek.


9.1.1. De informatie en beschrijvingen vermeld voor elk productfiche, met name de foto's, technische specificaties en beschrijving, worden gecommuniceerd naar MANCUP "LiveDeco"door de fabrikanten van de Producten.".


In overeenstemming met artikel L.111-1 van het Consumentenwetboek, MANCUP "LiveDeco"heeft als doel de klant te informeren en in staat te stellen de essentiële kenmerken van het product te kennen."


Voor verzending worden de producten die aan de klant worden geleverd gecontroleerd om er zeker van te zijn dat ze overeenkomen met de beschrijving die op de website is gemaakt.


Het wordt echter vermeld dat, om technische redenen (fotografisch en computergerelateerd), de daadwerkelijke weergave van de Producten soms licht kan afwijken van die van de foto's op de Site.


9.1.2. Niettegenstaande, indien van toepassing, de specifieke garantievoorwaarden waarvan de Klant profiteert voor het betreffende Product, zijn de Producten die op de Internetsite worden getoond onderworpen aan de volgende wettelijke garantievoorwaarden.


Volgens artikel L.217-4 van de Consumentenwet: "De verkoper levert een product dat voldoet aan het contract en is verantwoordelijk voor eventuele niet-conformiteiten die bestaan op het moment van levering. Hij is ook verantwoordelijk voor niet-conformiteiten die voortvloeien uit de verpakking, montage-instructies of installatie wanneer deze zijn opgenomen in het contract of onder zijn verantwoordelijkheid zijn uitgevoerd".


Volgens artikel L.217-8 van de Consumentenwet:
"De koper heeft het recht om te eisen dat het goed voldoet aan het contract".

Volgens artikel L.217-5 van de Consumentenwet:
Om aan het contract te voldoen, moet het goed:
- Geschikt zijn voor het normaal verwachte gebruik van een vergelijkbaar goed en, indien van toepassing:
• Overeenkomen met de beschrijving gegeven door de verkoper en de kwaliteiten bezitten die deze aan de koper heeft gepresenteerd in de vorm van een staal of model;
• Presenteer de kwaliteiten die een koper redelijkerwijs mag verwachten met betrekking tot de openbare verklaringen gedaan door de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger, met name in reclame of etikettering;

- Of de kenmerken presenteren die in onderling overleg door de partijen zijn vastgesteld, of geschikt zijn voor elk speciaal gebruik dat door de koper wordt gezocht, dat aan de verkoper is meegedeeld en dat deze laatste heeft geaccepteerd.

- Volgens artikel L.217-7 van het Consumentenwetboek: "Gebreken aan de conformiteit die zich voordoen binnen een termijn van 24 maanden na de levering van het goed, worden verondersteld te bestaan op het moment van de levering, tenzij het tegendeel wordt bewezen. Voor tweedehands goederen is deze termijn vastgesteld op zes maanden. De verkoper kan deze veronderstelling betwisten als deze niet compatibel is met de aard van het goed of het aangevoerde conformiteitsgebrek". - Volgens artikel L.217-12 van het Consumentenwetboek: "De actie die voortvloeit uit het gebrek aan conformiteit verjaart na twee jaar vanaf de levering van het goed."


9.1.3. In overeenstemming met de artikelen L.217-9 en L.217-10 van het Consumentenwetboek, de reparatie van de gevolgen van non-conformiteit of verborgen gebreken, naar behoren vastgesteld en bevestigd als zodanig door MANCUP "LiveDeco", omvat naar keuze van de Klant, tenzij deze wens een duidelijk onevenredige kosten met zich meebrengt, rekening houdend met de waarde van het goed of de ernst van het defect, in vergelijking met de andere modaliteit, de reparatie of vervanging van het Product.


Als reparatie en vervanging van het goed onmogelijk zijn, kan de Klant het goed teruggeven en de prijs terugkrijgen, of het goed houden en een deel van de prijs terugkrijgen.


In deze verschillende situaties moet de Klant contact opnemen met de Klantenservice en de retourvoorwaarden van het betreffende Product overeenkomen door de procedure te volgen die is voorzien in de rubriek "Mijn Bestellingen" van de Website.


Voor zover deze gegrond is, vindt de toepassing van de bepalingen van de artikelen L.217-9 en L.217-10 van de Consumentenwet plaats zonder enige kosten voor de koper.


9.1.4 In het specifieke geval van speciale acties waarbij Producten niet nieuw worden verkocht, MANCUP "LiveDeco» zal de eventuele gebreken van de Producten specificeren. Deze gebreken zullen in aanmerking worden genomen bij de uitvoering van artikel L.217-8 van de Consumentenwet.


9.2. Uitgebreide garantie Sommige producten hebben een uitgebreide garantie. In deze gevallen worden de voorwaarden en de duur van de garantie aangegeven in de garantiekaart die bij het product wordt geleverd. Deze dekt geen schade, breuken of storingen als gevolg van het niet naleven van de gebruiksaanwijzing.


Voor de implementatie van de uitgebreide garantie moet de klant contact opnemen met de klantenservice om kennis te nemen van de specifieke procedure die daaruit voortvloeit.


Het product zal worden omgeruild voor een identiek product. Het zal op kosten van MANCUP aan de klant worden geleverd.LiveDeco", behalve in geval van voorraadbreuk of verdwijning van het Product uit het aangeboden assortiment. In dit laatste geval, MANCUP "LiveDeco» zal de prijs van het Product aan de Klant terugbetalen.


9.3. Garantie voor verborgen gebreken
Volgens artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek: "De verkoper is verplicht tot garantie vanwege verborgen gebreken van het verkochte object die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bedoeld is, of die dit gebruik zo sterk verminderen dat de koper het niet zou hebben gekocht, of er slechts een lagere prijs voor zou hebben betaald, als hij hiervan op de hoogte was". Volgens artikel 1642 van het Burgerlijk Wetboek: "De verkoper is niet aansprakelijk voor zichtbare gebreken waarvan de koper zichzelf heeft kunnen overtuigen". Volgens artikel 1643 van het Burgerlijk Wetboek: "Hij is aansprakelijk voor verborgen gebreken, zelfs als hij deze niet kende, tenzij hij in dit geval heeft bepaald dat hij geen garantie zal geven". Volgens artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek: "In het geval van de artikelen 1641 en 1643 heeft de koper de keuze om het object terug te geven en de prijs terug te krijgen, of het object te houden en een deel van de prijs terug te krijgen, zoals bepaald door deskundigen". Volgens artikel 1645 van het Burgerlijk Wetboek: "Als de verkoper de gebreken van het object kende, is hij naast de teruggave van de ontvangen prijs, ook aansprakelijk voor alle schadevergoedingen aan de koper". Volgens artikel 1646 van het Burgerlijk Wetboek: "Als de verkoper de gebreken van het object niet kende, is hij alleen verplicht tot teruggave van de prijs en tot het vergoeden van de kosten die de koper door de verkoop heeft gemaakt". Volgens artikel 1647 van het Burgerlijk Wetboek: "Als het object dat gebreken had is vergaan als gevolg van zijn slechte kwaliteit, is het verlies voor de verkoper, die verplicht is de prijs aan de koper terug te geven en de andere vergoedingen zoals uitgelegd in de twee voorgaande artikelen. Maar het verlies dat door toeval is ontstaan, is voor rekening van de koper". Volgens artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek: "De actie die voortvloeit uit de verborgen gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen een termijn van twee jaar na de ontdekking van het gebrek".


9.4. Herroepingsrecht


9.4.1. MANCUP "LiveDeco"Is van mening dat elke klant die niet tevreden is over de bestelde producten, zijn herroepingsrecht moet kunnen uitoefenen, zonder boetes, onder de beste voorwaarden.".


Overeenkomstig de artikelen L.221-18 en volgende van de Consumentenwet bedraagt de wettelijke termijn voor het herroepingsrecht veertien volle dagen vanaf de ontvangst van het Product.


De klant die het product retourneert in het kader van het uitoefenen van zijn herroepingsrecht, heeft recht op terugbetaling van de prijs van de bestelde producten en de verzendkosten. Op voorstel van MANCUP "LiveDeco", de klant die zijn herroepingsrecht heeft uitgeoefend, kan echter kiezen voor een omruiling of het uitgeven van een tegoedbon.


9.4.2. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen, MANCUP "LiveDeco"suggereert dat de klant de procedure volgt die is voorzien in de rubriek "Mijn Bestellingen" op de website, of contact opneemt met de Klantenservice op nr. 01 79 72 50 05 (lokale gesprekskosten) of gebruikt het onderstaande herroepingsformulier:

In overeenstemming met artikel L221-5 van de Consumentenwet ("Hamon wet") van juni 2014, kan de Consument hieronder een standaard herroepingsformulier vinden voor een bestelling geplaatst op de website:

Herroepingsformulier

(Gelieve dit formulier in te vullen en terug te sturen alleen als u zich wilt terugtrekken uit het contract.)


Ter attentie van:

MANCUP BVBA / LIVEDECO.COM
8 STRAAT VAN DE GLAIRAUX
38120 ST EGREVE

Ik/wij (*) stellen/stellen u (*) hierbij op de hoogte van mijn/onze (*) herroeping van het contract betreffende de verkoop van het goed (*)/voor de levering van de onderstaande diensten (*):

Besteld op (*)/ontvangen op (*):

Naam van de klant(en):

Adres van de Klant(en) :

Handtekening van de klant(en) (alleen in geval van melding van dit formulier op papier):

Datum :

(*) Doorstreep wat niet van toepassing is.


De terugbetaling zal uiterlijk veertien dagen na de datum waarop MANCUP "LiveDeco"» is op de hoogte gebracht van de beslissing van de Klant om zich terug te trekken. De terugbetaling kan worden uitgesteld tot het product is teruggenomen door de retourservice van MANCUP «"LiveDeco"of tot de Klant bewijs van verzending van het Product heeft geleverd, waarbij de datum van het eerste van deze feiten wordt aangehouden.".


De terugbetaling zal worden uitgevoerd volgens de betaalmethode die voor de bestelling is gebruikt.


Alleen de retour of uitwisseling van complete producten (accessoires, handleiding...) en in perfecte verkoopbare staat (niet vuil, niet beschadigd, niet gebruikt) zal worden geaccepteerd. Om uw verzoek sneller te verwerken en de terugbetaling te versnellen, raden we u aan om het zorgvuldig ingevulde retourformulier naar ons op te sturen.


De kosten voor het retourneren van de productgoederen zijn voor rekening van de klant, behalve in gevallen van een bewezen gebrek aan overeenstemming of verborgen gebreken van het product.


9.4.3. In geval van gebruik van het herroepingsrecht voor slechts een deel van de bestelling, wordt alleen de prijs die in rekening is gebracht voor de geretourneerde producten terugbetaald.


In geval van gedeeltelijke annulering van de bestelling, kan de klant die bij de oorspronkelijke bestelling heeft geprofiteerd van gratis verzending vanwege het overschrijden van een bepaald bestelbedrag, alsnog de verzendkosten in rekening gebracht krijgen die overeenkomen met zijn daadwerkelijke bestelling, als deze laatste onder de drempel voor gratis verzending zou vallen.


9.4.4. Bij uitzondering kan het herroepingsrecht niet worden uitgeoefend voor de contracten die worden vermeld in artikel L.221-28 van de Consumentencode, waaronder met name contracten voor de levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of duidelijk gepersonaliseerd zijn, of die vanwege hun aard niet kunnen worden teruggestuurd of snel kunnen bederven.


De producten die zijn uitgesloten van het herroepingsrecht worden als zodanig aan de klant aangegeven, voorafgaand aan de bestelling, in de beschrijvende fiches.


9.5. Retourprocedure De producten moeten teruggezonden worden naar MANCUP "LiveDeco"op het volgende adres:"
MANCUP "LiveDecoU heeft geen tekst opgegeven om te vertalen.
8, GLAIRAUXSTRAAT
38120
SAINT EGREVE


De producten moeten correct beschermd en in hun originele verpakking worden geretourneerd. Ze moeten in perfecte verkoopstaat zijn. Elk product dat onvolledig, beschadigd, gewassen, beschadigd, verslechterd, vuil is, zelfs gedeeltelijk, zal niet worden terugbetaald of omgeruild.


De klant gaat over tot het retourneren van de producten. We raden aan om een bewijs van de retourzending te bewaren om de procedures te vergemakkelijken in geval van problemen tijdens het transport.


Behalve in gevallen van non-conformiteit of verborgen gebreken van het product, zijn de kosten voor het retourneren van de goederen voor rekening van de klant.

ARTIKEL 10 - GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE PRODUCTEN

10.1. Voordat de Klant een bestelling plaatst en Producten gebruikt, moet hij alle informatie die op de website is gecommuniceerd, lezen, informatie inwinnen over de kenmerken en componenten van de Producten en ervoor zorgen dat ze compatibel zijn met het gebruik dat hij ervan wil maken.


De prijs van de producten is exclusief de bijdrage van de klant aan de logistieke voorbereidingskosten (verwerking; verzending) en levering, die voor rekening van de klant blijven. Het totale bedrag van zijn bijdrage aan deze kosten wordt aan de klant meegedeeld, hetzij bij het inloggen op de website, hetzij bij het bellen naar de klantenservice, voordat hij zijn bestelling valideert.


10.2. De klant verbindt zich ertoe altijd de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant op de verpakking en in de handleiding van de Producten te volgen voor elk gebruik. Voor aanvullende informatie over de kenmerken van de Producten, de Klantenservice van MANCUP "LiveDeco"staat ter beschikking van de Klant.".ARTIKEL 11 - VERANTWOORDELIJKHEID
11.1. De producten die op de website worden gepresenteerd, voldoen aan de geldende Franse wetgeving en de in Frankrijk toepasselijke normen.


MANCUP "LiveDeco» verbindt zich uitsluitend tot het naleven van de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn in Frankrijk. Geen enkele regelgeving specifiek voor het land van levering en/of raadpleging van de website kan worden tegengeworpen aan MANCUP «LiveDeco".


De klant is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de toepasselijke regelgeving in zijn land van verblijf of in het land van bestemming van de Producten. Het is zijn verantwoordelijkheid om bij de betreffende lokale autoriteiten te informeren naar eventuele beperkingen op de import, export of het gebruik van de Producten die hij van plan is te bestellen op de website.


11.2. De service geleverd door MANCUP "LiveDeco"beperkt zich tot het leveren van de Producten onder de voorwaarden zoals beschreven in de Algemene Verkoopvoorwaarden. In geen geval is de verantwoordelijkheid van MANCUP "LiveDeco"kan niet worden gezocht voor advies, aanbevelingen en gebruiksvoorwaarden van de Producten die door de fabrikanten op de Website of in hun gebruiksaanwijzingen worden verstrekt.".


11.3. De verantwoordelijkheid van MANCUP "LiveDeco"Is beperkt tot directe en voorzienbare schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de website en de producten door de klant. MANCUP"LiveDeco"is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een fout van de Klant bij het gebruik van de Producten."


De verantwoordelijkheid van MANCUP "LiveDeco"kan niet aansprakelijk worden gesteld als de niet-nakoming of de slechte uitvoering van haar eigen verplichtingen te wijten is aan de Klant, aan het onvoorspelbare en onoverkomelijke feit van een derde partij die vreemd is aan de levering van de Producten, of aan een geval van overmacht dat onvoorspelbaar, onweerstaanbaar en extern is."


In het algemeen, MANCUP "LiveDeco"kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte of onvoorziene schade veroorzaakt in het kader van het gebruik van de website en de bestelling van producten.".


11.4. De verantwoordelijkheid van MANCUP "LiveDeco» kan in geen geval worden aangesproken vanwege (i) de inhoud die beschikbaar is op andere websites of internetbronnen die toegankelijk zijn via de hyperlinks op de website (en met name vanwege advertenties, producten, diensten of enige andere informatie), noch (ii) schade van welke aard dan ook die de klant kan lijden tijdens een bezoek aan deze sites.


Het gebruik van de website impliceert dat de klant kennis heeft van en instemt met de kenmerken en beperkingen van het internet en de daaraan verbonden technologieën, het gebrek aan bescherming van sommige gegevens tegen mogelijke misbruik of hacking en het risico op besmetting door mogelijke virussen die op het netwerk circuleren.


MANCUP "LiveDeco"Omdat ze afhankelijk is van de kwaliteit van het internetnetwerk, garandeert ze de continuïteit van de website niet en zorgt ze niet voor de correctie van de geconstateerde fouten op het internetnetwerk. Als gevolg hiervan, MANCUP "LiveDeco"kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onbeschikbaarheid van de website of enige verbindingsprobleem of onderbreking van de verbinding (serverstoring, telefoonlijn of enige andere technische verbinding) bij het gebruik van de website of, meer in het algemeen, alle internetnetwerkstoringen die het gebruik van de website beïnvloeden. In dit kader, MANCUP "LiveDeco"is niet verantwoordelijk voor het verzenden van formulieren naar een onjuist of onvolledig adres, eventuele computerfouten of geconstateerde gebreken op de site.".


11.5. Behoudens andersluidende bepalingen, is de website toegankelijk vanaf elke locatie, zolang er wordt voldaan aan minimale technische voorwaarden, met name op het gebied van internettoegang, mobiele telefonie, en technische compatibiliteit van de door de klant gebruikte apparatuur. Gezien het wereldwijde karakter van het internet, accepteert de klant dat hij zich moet houden aan alle openbare orde regels die betrekking hebben op het gedrag van internetgebruikers en die van toepassing zijn in het land van waaruit hij de website gebruikt.ARTIKEL 12 - ELEKTRONISCH BESTAND - BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS
12.1. Om bestellingen te verwerken, heeft MANCUP "LiveDeco"Voert een verwerking uit van persoonlijke gegevens betreffende de Klant, geïdentificeerd als verplicht in de formulieren die op de website staan.".


12.2. MANCUP "LiveDeco»zich ertoe verbindt de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die door de Klanten op de website worden gedeeld, te respecteren en deze te behandelen in overeenstemming met de Franse Wet op de Informatie en Vrijheden van 6 januari 1978, zoals gewijzigd en momenteel van kracht.


De door MANCUP opgestelde databank "LiveDeco"Om deze reden is er een melding gemaakt bij de CNIL, in overeenstemming met de vereisten van de Wet op de Informatica en Vrijheden.".


12.3. De persoonlijke gegevens van de klant worden verzameld en verwerkt door MANCUP "LiveDeco"voor de verwerking van bestellingen.".


Afhankelijk van de keuzes die gemaakt zijn bij het aanmaken of raadplegen van hun accounts op de website, zal de klant kiezen of hij/zij aanbiedingen van MANCUP wil ontvangen.LiveDeco"en/ of zijn partners, commerciële of promotionele aanbiedingen per e-mail. Als een klant dergelijke aanbiedingen niet meer wenst te ontvangen, kan hij op elk moment een verzoek indienen door te klikken op een elektronische link beschikbaar in de e-mails en nieuwsbrieven of door zijn account direct op de internet site te wijzigen." www.livedeco.com.


12.4. MANCUP "LiveDeco» kan worden gevraagd om deze gegevens te delen voor de verwerking en levering van bestellingen door haar dienstverleners, of voor de after-sales service, en om tevredenheidsonderzoeken uit te voeren. Bovendien, MANCUP «LiveDeco"kan deze gegevens ook verstrekken om te voldoen aan een bevel van de rechterlijke of administratieve autoriteiten.".


12.5. De Klant kan zijn individueel recht op toegang tot het bestand, zijn recht op verzet, rectificatie of verwijdering uitoefenen voor de gegevens die op hem betrekking hebben, hetzij door zijn persoonlijke gegevens zelf te wijzigen in het gedeelte "Mijn Account" in de rubriek "Hulp", hetzij door zijn verzoek te richten aan MANCUP "LiveDeco"(door het verstrekken van e-mailadres, naam, voornaam, postadres), per e-mail naar het adres contact@"livedeco.com of per post naar het volgende adres: MANCUP/LIVEDECO 8, rue des glairaux - 38120 Saint Egreve.


12.6. .De website is speciaal ontworpen om aan de behoeften van de klanten te voldoen. Er wordt dus gebruik gemaakt van cookies, die bedoeld zijn om het bezoek van de klant aan de website te signaleren bij het samenstellen van zijn winkelmandje.

Cookies worden maximaal dertien (13) maanden bewaard op de harde schijf van de klant.
De klant kan bezwaar maken tegen het opslaan van deze cookies op de harde schijf van zijn computer door zijn browser als volgt in te stellen:


Voor Mozilla Firefox:
- Kies het menu "gereedschap";
- klik op het icoon "Mijn sporen wissen";
- Zoek het menu "cookie" en selecteer de opties die bij u passen.

Voor Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0 en 8.0:
- Kies het menu "Hulpmiddelen" (of "Tools"), vervolgens "Internetopties" (of "Internet Options");
- Klik op het tabblad "Privacy" (of "Vertrouwelijkheid");
- Selecteer het gewenste niveau met behulp van de schuifregelaar.
ARTIKEL 13 - OPSCHORTING - BEËINDIGING
De klant kan op elk moment zijn registratie op de website opzeggen en zijn account sluiten. De klant zal hiervoor zijn opzeggingsverzoek sturen naar de klantenservice.


In geval van wanprestatie van de Klant aan een van zijn contractuele verplichtingen, met name in geval van betalingsincident, MANCUP "LiveDeco"behoudt zich het recht voor om de toegang van de Klant tot de internet sites en diensten van MANCUP te schorsen"LiveDeco", of zelfs zijn account te beëindigen, afhankelijk van de ernst van de overtredingen. MANCUP "LiveDecoBehoudt zich het recht voor om elke bestelling van een klant waarmee een geschil bestaat te weigeren.ARTIKEL 14 - INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN Alle elementen die op de website zijn gepubliceerd, zoals geluiden, afbeeldingen, foto's, video's, teksten, animaties, programma's, grafisch charter, databank utilities, software en andere onderliggende technologie, worden beschermd door de bepalingen van de Code van Intellectuele Eigendom en behoren toe aan MANCUP "LiveDeco". ".


Het merk LiveDeco, evenals alle figuratieve of niet-figuratieve merken en over het algemeen alle andere merken, illustraties, afbeeldingen en logo's op de artikelen, hun accessoires of hun verpakkingen, of ze nu geregistreerd zijn of niet, zijn en blijven het exclusieve eigendom van MANCUP "LiveDeco", met uitzondering van de rechten op de afbeeldingen van de producten, merken en logo's van de leveranciers van de Producten die op de website worden gepresenteerd.


Elke volledige of gedeeltelijke reproductie, wijziging of gebruik van deze merken, illustraties, afbeeldingen en logo's, om welke reden dan ook en op welk medium dan ook, zonder uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van MANCUP, is verboden.LiveDeco", is strikt verboden.


Buiten enige vraag van zijn kant, is MANCUP "LiveDeco"Het is verboden om een hyperlink naar de website te plaatsen. Een klant die een link naar de startpagina van de website op zijn eigen website wil plaatsen, moet hiervoor vooraf uitdrukkelijk toestemming vragen aan MANCUP."LiveDeco".
Klanten kunnen opmerkingen, suggesties, ideeën, vragen, foto's of enige andere informatie (hierna "Gepubliceerde Elementen") doorsturen, zolang deze inhoud niet onwettig, lasterlijk, smadelijk is, inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten, of schadelijk is voor derden. De klant mag de identiteit van een persoon niet vervalsen door een vals e-mailadres te gebruiken. MANCUP "LiveDeco"behoudt zich het recht voor om alle Gepubliceerde Elementen op de Website te verwijderen of te wijzigen. De Klant verleent aan MANCUP"LiveDeco": gratis, het recht, overdraagbaar en sublicentieerbaar, om de Gepubliceerde Elementen te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, te verspreiden, wereldwijd en op elk soort medium te tonen voor commercieel of niet-commercieel gebruik, voor de volledige wettelijke duur van de intellectuele eigendomsrechten. Geen morele rechten worden door de Klant overgedragen. MANCUP "LiveDeco"Heeft het recht om al dan niet de naam van de Klant te gebruiken in verband met de Gepubliceerde Elementen.".ARTIKEL 15 - DIVERSEN
15.1. Gedeeltelijke ongeldigheid In het geval dat een of meer bepalingen van de Algemene Verkoopvoorwaarden als illegaal of onuitvoerbaar worden beschouwd door een bevoegde rechtbank, blijven de overige bepalingen van kracht en behouden zij hun reikwijdte en effect.15.2. Overeenkomst betreffende het bewijs De aanvaarding van de Algemene Verkoopvoorwaarden via elektronische weg heeft, tussen de partijen, dezelfde bewijskracht als de overeenkomst op papier.


De informatie verstrekt door de website is bindend tussen de partijen. De geautomatiseerde registers zullen bewaard worden in de computersystemen van MANCUP "LiveDeco"onder redelijke veiligheidsvoorwaarden en kunnen een bewijsmiddel vormen, ter beschikking van de Klant, van de uitwisselingen, bestellingen en betalingen die plaatsvonden op de website of via e-mail. De reikwijdte van het bewijs van de informatie verstrekt door de computersystemen van MANCUP"LiveDeco"» is degene die wordt gegeven aan een origineel in de zin van een ondertekend papieren document.


Het is uitdrukkelijk overeengekomen dat MANCUP "LiveDeco"en de Klant kunnen communiceren via elektronische weg of per telefoon via de Klantenservice van de Website. Er zijn technische beveiligingsmaatregelen voorzien om de vertrouwelijkheid van de uitgewisselde gegevens te waarborgen.".


MANCUP "LiveDeco"en de Klant komen overeen dat de e-mails die tussen hen worden uitgewisseld geldig bewijs vormen voor de inhoud van hun communicatie en, indien van toepassing, hun verplichtingen, met name met betrekking tot de verzending en acceptatie van bestellingen.".


15.3. Behoud en archivering De archivering van contractuele documenten wordt uitgevoerd op een betrouwbaar en duurzaam medium om te zorgen voor een getrouwe en duurzame kopie die als bewijs kan worden geproduceerd. U kunt toegang krijgen tot de gearchiveerde contracten door een verzoek te sturen per e-mail naar [email protected]


15.4. Afwijzing Het feit dat MANCUP "LiveDeco"Of de Klant nu al dan niet een van zijn rechten uitoefent onder de Algemene Verkoopvoorwaarden, dit kan niet worden geïnterpreteerd als een afstand van zijn recht om dit later uit te oefenen, een dergelijke afstand kan alleen voortkomen uit een uitdrukkelijke verklaring.".


15.5. Overmacht De uitvoering door MANCUP "LiveDeco"De uitvoering van al haar verplichtingen, met name leveringsverplichtingen, wordt opgeschort in het geval van een onvoorziene gebeurtenis of overmacht die de uitvoering ervan zou belemmeren of vertragen.".


Worden met name als zodanig beschouwd, zonder dat deze lijst uitputtend is, oorlog, rellen, opstand, sociale onrust en grootschalige algemene stakingen.
MANCUP "LiveDeco"zal de Klanten binnen zeven dagen na het optreden ervan op de hoogte stellen van een onvoorziene gebeurtenis of overmacht. Als deze opschorting langer dan vijftien dagen aanhoudt, heeft de Klant de mogelijkheid om de lopende bestelling te annuleren, en zal dan de prijs van de bestelde Producten en de betaalde leveringskosten worden terugbetaald.".ARTIKEL 16 - SCHORSING - BEËINDIGING
De Algemene Verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht. Alleen de Franse versie van deze Algemene Verkoopvoorwaarden is bindend.


In geval van problemen bij de bestelling, de levering van de producten en over het algemeen bij de uitvoering van de verkoop, heeft de klant de mogelijkheid, voordat hij een rechtszaak aanspant, om een minnelijke oplossing te zoeken, bijvoorbeeld met de hulp van een consumentenvereniging of een andere raadgever naar keuze.


Elk geschil dat kan voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van de Algemene Verkoopvoorwaarden en de gevolgen daarvan zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken.


De Algemene Verkoopvoorwaarden zijn ook van toepassing in de relatie met elke gebruiker van de website die geen bestelling heeft geplaatst, met name met betrekking tot de artikelen 11 tot 15.