FÖRORD
1 - Webbplatsen www.livedeco.com ges ut av företaget MANCUP SARL, vars huvudkontor ligger i Saint Egreve (38120), 8, rue des glairaux, registrerad under det unika identifieringsnumret 501 144 216 RCS Grenoble (MANCUP).

MANCUP är författaren till försäljningserbjudandet för produkterna som presenteras på sin webbplats: www.livedeco.com (härefter "webbplatsen")

2 - Dessa allmänna försäljningsvillkor gäller mellan MANCUP "LiveDeco"och webbplatsens kund.".

De Allmänna Försäljningsvillkoren, samt orderformuläret och orderbekräftelsen utgör försäljningsavtalet mellan kunden och MANCUP.LiveDeco"i samband med försäljning av beställda produkter.".

Alla beställningar som görs på webbplatsen kräver att kunden först och utan förbehåll accepterar de Allmänna Försäljningsvillkoren i sin helhet. Om kunden inte håller med om villkoren i de Allmänna Försäljningsvillkoren, bör kunden inte använda webbplatsen.

MANCUP "LiveDeco"förbehåller sig rätten att ändra eller modifiera dessa Allmänna försäljningsvillkor när som helst och utan förvarning, med ändringar eller modifieringar som sedan gäller för alla beställningar som görs efter dessa ändringar eller modifieringar.".

Vid ändringar är de Allmänna Försäljningsvillkor som gäller för kundens beställning de som fanns tillgängliga online, och som kunden godkände på dagen för sin beställning.

3 - För information om utförandet av en eller flera beställningar, eller hantering av ett klagomål, bör kunden kontakta kundtjänst:
- Per telefon: 01 79 72 50 05 (lokalsamtalskostnad) från måndag till fredag från kl. 10-12 och 14-17.
- Per post till följande adress: LIVEDECO / MANCUP: 8, RUE DES GLAIRAUX - 38120 SAINT EGREVE
- Via email: [email protected]ARTIKEL 1 - DEFINITIONER
De termer och uttryck som identifieras med en stor bokstav i de Allmänna Försäljningsvillkoren har den betydelse som anges nedan (oavsett om de används i singular eller plural).
- "Allmänna försäljningsvillkor": avser detta dokument, det vill säga villkoren som gäller i relationerna mellan MANCUP "LiveDeco"och kunden;" ;
- "Beställning": avser köporder från kunden för en eller flera produkt(er) som görs genom att använda webbplatsen eller via kundtjänst ;
- "Webbplats": avser webbplatsen tillgänglig på adressen www.livedeco.com utgiven av MANCUP "LiveDeco"och/eller till någon annan adress med en annan förlängning ;
- "Produkt": avser en produkt som erbjuds till försäljning på webbplatsen ;
- "Kund": avser en myndig fysisk person som är konsument, använder webbplatsen och köper en eller flera produkt(er) för sina personliga behov, via webbplatsen efter att först ha accepterat de Allmänna Försäljningsvillkoren.ARTIKEL 2 - ÄNDAMÅL
De allmänna försäljningsvillkoren definierar rättigheter och skyldigheter för MANCUP "LiveDeco"och av Kunden i samband med försäljning av produkter av MANCUP"LiveDeco"på webbplatsen eller genom kundtjänsten för webbplatsen som satts upp av MANCUP"LiveDeco".

All användning av webbplatsen och all beställning av en eller flera produkt(er) via webbplatsen innebär ett rent och enkelt godkännande av samtliga Allmänna Försäljningsvillkor.

Allmänna försäljningsvillkor är reserverade för konsumentköpare.

Endast personer som juridiskt sett kan teckna avtal om de produkter som erbjuds till försäljning på webbplatsen kan beställa på webbplatsen. När en beställning läggs, garanterar kunden att de har full juridisk kapacitet att följa de allmänna försäljningsvillkoren, lägga en beställning och slutföra ett försäljning.ARTIKEL 3 - SKAPANDE AV ETT KONTO
För att beställa Produkter på webbplatsen måste kunden skapa ett konto genom att tillhandahålla den information som krävs i registreringsformuläret.

I detta avseende, förklarar kunden att tillhandahålla fullständiga, icke felaktiga personuppgifter som möjliggör en exakt identifiering i alla situationer. Alla fantasifulla, förtalande personuppgifter kan leda till att kundens konto stängs och att hans/hennes beställning avbryts.

När kunden skapar sitt konto väljer han eller hon ett användarnamn och lösenord. Kunden åtar sig att hålla sitt användarnamn och lösenord hemligt.

Detta konto kommer att vara tillgängligt när som helst för kunden tack vare sina inloggningsuppgifter.
Kunden är ansvarig för alla åtgärder som utförs på webbplatsen med hjälp av sina inloggningsuppgifter och lösenord. Varje användare som är registrerad på webbplatsen kommer att vara bunden av varje beställning som görs genom att ange sina inloggningsuppgifter, med förbehåll för återkallningsrätten i artikeln. 9.4.


ARTIKEL 4 - BESTÄLLNINGSFÖRFARANDE - GENOMFÖRANDE
4.1. Kunden kan lägga en order, på franska, direkt på webbplatsen, efter att ha angett sina identifierare, i enlighet med artikel 3.

4.2. När kunden navigerar genom de olika avsnitten på webbplatsen kan han placera de produkter han väljer i sin kundvagn genom att klicka på "Lägg till i kundvagnen" -knappen. Kunden kan när som helst och fram till bekräftelsen av den totala beställningen ändra sig, ändra mängderna och avbryta en eller flera av de valda produkterna.

Varje steg som behövs för försäljningen specificeras på webbplatsen.

All information om Produkter kan ges, och alla Beställningar kan också göras av Kunden, på franska, direkt till Kundtjänst på 01 79 72 50 05 (lokalsamtalskostnad).

För alla informationsförfrågningar eller beställningar, bär kunden kostnaden för telekommunikation vid tillgång till internet och användning av webbplatsen, eller vid samtal till webbplatsens kundtjänst.


4.3. I enlighet med bestämmelserna i artikel 1127-2 i civillagen har kunden möjlighet att kontrollera detaljerna i sin beställning och dess totala pris, och om så önskas, korrigera eller ändra den innan den slutgiltigt bekräftas för att uttrycka sitt godkännande.


MANCUP "LiveDeco"kan inte hållas ansvarig för eventuella inmatningsfel från kundens sida, eller dess möjliga konsekvenser i form av förseningar eller leveransfel. I dessa fall kommer kostnaderna för eventuell återsändning att bäras av kunden.".


4.4. När innehållet i kundvagnen har godkänts måste kunden: - fylla i all begärd information, inklusive den som rör innehållet och betalningsvillkoren ;
- förklara att man accepterar Allmänna Försäljningsvillkor utan reservation.


Efter att ha fyllt i eller ändrat denna information och förutsatt att de Allmänna Försäljningsvillkoren uttryckligen har accepterats, kommer kunden att slutföra sin beställning genom att klicka på knappen "Bekräfta min beställning" som finns på betalningssidan.


Bekräftelse av beställningen genom kundens "dubbelklick" innebär acceptans av priserna och egenskaperna hos de produkter som kunden har köpt.ARTIKEL 5 - BESTÄLLNINGSFÖRFARANDE - BEKRÄFTANDE
5.1. När kunden har bekräftat beställningen enligt villkoren i artikel 4.4, skickar MANCUP ett bekräftelsemail, som bekräftar mottagandet av beställningen och innehåller all denna information.LiveDeco"till kunden så snart som möjligt.".


5.2. Beställningen kommer endast att anses som slutgiltig när den skickas av MANCUP "LiveDeco"till Kunden via bekräftelsemejlet som nämnts i artikel 5.1, och försäljningen av produkten/produkterna kommer endast att bekräftas efter att kunden har betalat det motsvarande priset.

5.3. Produkt- och priserbjudanden är giltiga så länge de finns på webbplatsen, med förtydligandet att webbplatsen uppdateras dagligen.

Produkterbjudandena gäller så länge lagret räcker. I händelse av att en produkt skulle vara otillgänglig, särskilt på grund av lagerbrist, MANCUP "LiveDeco"åtar sig å ena sidan att ta bort den från webbplatsen så snart som möjligt.".

Handelsoperationer eller kampanjer nämns som sådana på internetplatsen och anger deras giltighetsperiod.

5.4. I det fall en Produkt beställd av Kunden skulle vara otillgänglig, särskilt på grund av ett stopp i produktionen eller distributionen av en leverantör, kommer MANCUP "LiveDeco"åtar sig att informera kunden via e-post så snart de vet om denna otillgänglighet.".


MANCUP "LiveDeco» kommer då att informera kunden, om nödvändigt, om den nya tidsramen under vilken den berörda produkten kommer att bli tillgänglig och föreslå, om det finns, en motsvarande produkt.


Om kunden vägrar att vänta på att produkten blir tillgänglig, eller vägrar en likvärdig produkt, kommer kunden att återbetalas priset på produkten om hans bankkonto har debiterats, inom 14 dagar efter bekräftelsedatumet för detta avslag.


5.5. I enlighet med bestämmelserna i artikel L.121-11 i konsumentkoden, MANCUP "LiveDeco"har rätt att vägra någon beställning av giltig anledning, särskilt i händelse av betalningsproblem, förutsebar leveransproblem, onormal beställning eller beställning gjord i dålig tro. MANCUP "LiveDeco"reserverar sig också rätten att begära identitetsbevis via e-post och/eller telefon, i vilket fall Kunden då har möjlighet att avbryta sin Beställning.


Vid mottagandet av beställningen, MANCUP "LiveDeco"har rätt att vägra den i händelse av att de priser som visas online eller framgår av beställningen är, särskilt på grund av ett fel eller tekniskt fel, datorbugg, löjligt låga jämfört med produktens verkliga försäljningspris.".ARTIKEL 6 - BESTÄLLNINGSPROCEDUR - PRODUKTENS PRIS
6.1. .Produkternas pris som anges på webbplatsen är i euro inklusive alla skatter.


Produktpriserna inkluderar inte kundens deltagande i logistikförberedelsekostnader (hantering; frakt) och leverans, som fortfarande är kundens ansvar. Den totala summan av hans deltagande i dessa kostnader meddelas till kunden, antingen vid anslutning till webbplatsen eller vid samtal till kundtjänst, innan han bekräftar sin beställning.


6.2. För leveranser av produkter utanför franskt territorium kommer bestämmelserna i allmän skattekode gällande moms att tillämpas. För leverans utanför Europeiska unionen kommer kunden att behöva betala tullavgifter, moms eller andra skatter som uppstår vid import av produkterna till leveranslandet.


De formaliteter som hänför sig till detta är helt och hållet kundens ansvar, såvida inte annat anges. Kunden är ensam ansvarig för att kontrollera möjligheterna att importera de beställda produkterna med hänsyn till lagstiftningen i leveranslandet.


6.3. MANCUP "LiveDeco"förbehåller sig rätten att ändra priserna när som helst och utan förvarning, men det pris som gäller för kundens beställning kommer att vara det som anges i sammanfattningen av hans kundvagn vid valideringen av hans beställning. De priser som visas online eller som framgår av beställningen är garanterade, förutom om de visar sig vara, särskilt på grund av ett fel eller tekniskt fel, datorbugg, obetydliga jämfört med produkts verkliga försäljningspris.".ARTIKEL 7 - BETALNING
7.1. Omfattning av betalning Priset för Produkterna och kostnaderna för logistisk förberedelse och leverans ska betalas i sin helhet av Kunden vid tidpunkten för beställningen.


Kunden åtar sig också att betala eller se till att betala, vid behov, och detta direkt till speditören eller transportören, tullavgifter, moms eller andra skatter som uppstår vid import av produkter till leveranslandet.


7.2. Betalningsmetod Betalningen för beställningen kan göras av kunden med bankkort, i en säker miljö, enligt de metoder som föreslås på webbplatsen.


Betalningsorder som utförs med bankkort kan inte avbrytas. Kundens betalning för ordern är oåterkallelig, utan att det påverkar kundens rätt att ångra sig.


För en beställning via webbplatsen www.livedeco.com, eller via telefon genom Kundtjänst, bekräftar och garanterar Kunden att han/hon är innehavaren av bankkortet och att detta ger tillgång till tillräckliga medel för att täcka betalningen av beställningen.


Kundens bankkonto kommer att debiteras efter en period på en (1) dag efter datumet för orderbekräftelsen. Betalningen kommer att anses vara genomförd efter bekräftelse från bankbetalningscentren.


Kunden kan också betala för beställningen:
- Med check till ordning av MANCUP "LiveDeco». Om vi inte mottar checken inom 7 dagar från bekräftelsen av beställningen av MANCUP "LiveDeco"eller i händelse av att banken avvisar checken, MANCUP"LiveDeco"förbehåller sig rätten att avbryta beställningen"
- Genom överföring till ordern för MANCUP "LiveDeco"(bankuppgifterna ges vid tidpunkten för beställningen. Om överföringen inte mottas inom 7 dagar från bekräftelsen av beställningen av MANCUP "LiveDeco"eller i händelse av att banken avvisar överföringen, MANCUP"LiveDeco"förbehåller sig rätten att avbryta beställningen"
- Genom Paypal. Kunden garanterar sedan MANCUP "LiveDeco"att han har nödvändiga tillstånd för att använda denna betalningsmetod vid beställning"
- Genom en finansieringsmetod: 3X UTAN KOSTNAD FRANFINANCE.


Kunden garanterar för MANCUP "LiveDeco"att han har nödvändiga tillstånd för att använda dessa betalningsmetoder vid beställning.".


I allmänhet garanterar klienten till MANCUP "LiveDeco", vid beställning, att han/hon är fullt behörig att använda det angivna betalningssättet för sin beställning och att han/hon har eventuella nödvändiga tillstånd för att använda det berörda betalningssättet.


Webbplatsen är försedd med en av de mest effektiva SSL-krypteringssystemen (Secure Socket Layer) för att skydda alla känsliga data relaterade till betalningsmetoder. För transaktionernas säkerhet, MANCUP "LiveDeco"använder sig av en partner vid namn Atos Worldline som följer säkerhetsstandarden "PCI-DSS" (Payment Card Industry Data Security Standard). Vid betalning av kunden krypteras hans bankuppgifter med HTTPS-protokollet och skickas sedan till servrar som är de enda som kan dekryptera dem. För att förhindra missbruk och/eller bedrägeri verifieras tillstånd och bankuppgifter direkt hos kundens bank. Kunden har också möjlighet att spara information om sitt betalkort av typen CB, Visa, MasterCard eller American Express, för att underlätta framtida köp på webbplatsen. Denna information registreras och säkras hos vår partner Atos Worldline: MANCUP."LiveDeco", har aldrig tillgång till konfidentiell information relaterad till sagda betalningsmedel.


7.3. Betalningsfel och äganderättsreservation De beställda produkterna förblir MANCUP:s egendom "LiveDeco"tills det fullständiga och slutgiltiga betalningen av försäljningspriset.".


Vid leverans och brist på betalning, MANCUP "LiveDeco"har rätt att kräva de beställda produkterna, medan kunden åtar sig att returnera alla obetalda produkter, med alla kostnader på sin egen bekostnad.".ARTIKEL 8 - LEVERANS
8.1. Leveransplatsen I princip kommer leverans av produkterna att ske, efter registrering av betalningen för ordern, till den leveransadress som kunden angav vid beställningen. Ett e-postmeddelande kommer att skickas till kunden för att meddela att produkterna har skickats.
MANCUP "LiveDeco"säkerställer leverans av beställningar till följande länder och territorier: Frankrike och Europa.".
Kunden har också möjlighet att få produkterna levererade till en fysisk person som han/hon väljer och vars permanenta bostad är belägen i metropolitana Frankrike.


8.2. Deltagande i förberedelse- och leveranskostnaderDet totala beloppet inklusive alla skatter (inklusive moms) för kundens deltagande i logistikförberedelsekostnader (behandling; frakt) och leverans av beställningen kommer att visas för kunden före slutgiltig validering av beställningen.


8.3. Leveranstid Leveranstiden kommer att anges för kunden under beställningsprocessen, före godkännande av beställningen och före betalning.


I alla fall är den maximala leveranstiden trettio (30) arbetsdagar från beställningen av produkten, såvida inget särskilt angivits för kunden före beställningens genomförande.

Om en beställning innehåller produkter som ska levereras vid olika tidpunkter, kan kunden välja att få sina produkter separat enligt de datum som anges på varje produktblad genom att kontakta MANCUP:s kundtjänst.LiveDeco"; detta alternativ kan dock leda till att kunden behöver betala mer för logistik- och leveranskostnader, vilket kundtjänst kommer att informera om. Om kunden väljer att ta emot sin beställning på en gång, kommer den att levereras enligt den senaste leveranstiden.


Vid försenad leverans kan kunden häva köpet enligt villkoren i artikel L.216-2 i konsumentlagen, förutsatt att leveransförseningen inte kan tillskrivas kunden, särskilt i händelse av att kunden inte är tillgänglig för att ta emot sin leverans.


8.4. Leveransplats En leverans anses vara utförd så snart kunden fysiskt tar emot produkten på den leveransplats som överenskommits med kunden vid beställning och, om så är lämpligt, med transportören. Mottagandet av produkten bekräftas av det kontroll- och spårsystem som transportören använder.


8.5. Återtagning av produkter vid frånvaro Om produkterna inte hämtas inom den tid som fastställts av transportören, kommer produkterna att returneras till MANCUP "LiveDeco", som förbehåller sig rätten att återbetala priset till kunden, med kunden ansvarig för fraktkostnaderna.


8.6. Leveranseffekt Risköverföringen sker vid leverans, när kunden fysiskt tar emot produkterna på den leveransadress som kunden angivit, eller hos transportören.


Utan att påverka den tid kunden har till sitt förfogande för att utöva sin ångerrätt, bör kunden eller mottagaren, så snart produkterna har mottagits, se till att de levererade produkterna överensstämmer med hans/hennes beställning, och kontrollera produkternas skick och överensstämmelse med hans/hennes beställning.


Kunden (eller, om tillämpligt, mottagaren) kommer att formalisera sitt godkännande av leveransen genom att signera leveranskvittot som utfärdats av transportören.


Om, vid leveransen, paketets yttre utseende inte är perfekt, kommer kunden eller mottagaren av produkterna att öppna paketet i närvaro av transportören för att kontrollera produkternas skick. I händelse av skada orsakad av transporten, ska kunden vägra de skadade produkterna och ange "vägran på grund av skada" på retursedeln.


I händelse av uppenbara fel på paketet, måste kunden göra alla reservationer och krav som verkar berättigade; det kommer att vara upp till honom/henne, om nödvändigt, att vägra paketet.


Utan att förhindra garantier som kunden åtnjuter enligt artikel 9, för alla krav relaterade till ett uppenbart fel eller skada vid leverans av produkten, måste kunden så snart som möjligt kontakta kundtjänsten för att, å ena sidan, bevara MANCUP:s rättigheter.LiveDeco"gentemot transportören, och å andra sidan, i det fall att Produkten fortfarande är i Kundens ägo, inleda returprocessen under de villkor som anges i artikeln" 9.4.


I händelse av att leveransen vägras eller produkten returneras av de skäl som anges i föregående stycke, kan kunden begära en ny leverans eller avbokning av sin order enligt villkoren i artikeln. 9.1.3.ARTIKEL 9 - KONFORMITET - GARANTI - ÅNGERRÄTT
9.1. Produktöverensstämmelse

Den lagstadgade garantin för överensstämmelse som nämns i artiklarna L.217-4 till L.217-14 i konsumentkoden och den som gäller för fel i den sålda varan, som nämns i artiklarna 1641 till 1649 och 2232 i civillagen, kommer att tillämpas i enlighet med lagen.
Vid åtgärder enligt lagstadgad garanti för överensstämmelse, har konsumenten:
- har en period på två år från leveransen av varan för att agera, - kan välja mellan reparation eller ersättning av varan, under förutsättning att kostnadsvillkoren enligt artikel L.217-9 i konsumentkodexen uppfylls,
- befrias från att tillhandahålla bevis för att varan inte överensstämmer under de tjugo-fyra (24) månaderna efter leveransen av varan. Denna period är sex (6) månader för begagnade varor. Den lagstadgade garantin för överensstämmelse gäller oberoende av den kommersiella garantin. Om konsumenten beslutar att tillämpa garantin mot dolda fel på den sålda varan som föreskrivs i artikel 1641 i civilkoden, kan han eller hon välja mellan att häva köpet eller en minskning av försäljningspriset i enlighet med artikel 1644 i samma kod.


9.1.1. Informationen och beskrivningarna som nämns för varje produktkort, inklusive fotografier, tekniska specifikationer och beskrivning, kommuniceras till MANCUP "LiveDeco"av produkttillverkarna.".


I enlighet med artikel L.111-1 i konsumentkodexen, MANCUP "LiveDeco»syftar till att informera kunden och göra det möjligt för honom/henne att känna till produktens väsentliga egenskaper.


Innan leverans, genomgår de produkter som levereras till kunden en kontroll för att säkerställa att de överensstämmer med beskrivningen som ges på webbplatsen.


Det ska dock påpekas att, av tekniska skäl (fotografiska och datorrelaterade), kan den faktiska framställningen av produkterna ibland skilja sig något från den som visas på bilderna på webbplatsen.


9.1.2. Oaktat eventuella specifika garantivillkor som kunden kan ha rätt till för den aktuella produkten, är produkterna som presenteras på webbplatsen underkastade följande lagstadgade garantivillkor.


Enligt artikel L.217-4 i konsumentkoden: "Säljaren levererar en vara i enlighet med kontraktet och ansvarar för brister vid leverans. Han ansvarar också för brister som uppstår på grund av förpackningen, monteringsinstruktioner eller installationen när detta varit hans ansvar enligt kontraktet eller utförts under hans ansvar".


Enligt artikel L.217-8 i konsumentkodexen:
"Köparen har rätt att kräva att varan överensstämmer med kontraktet".

Enligt artikel L.217-5 i Konsumentkodexen:
För att vara i linje med avtalet, måste egendomen:
- Att vara lämplig för det bruk som vanligtvis förväntas av en liknande vara och, om så är fallet:
• Stämma överens med beskrivningen som givits av säljaren och ha de egenskaper som denne presenterade för köparen i form av ett prov eller en modell;
• Presentera de kvaliteter som en köpare rimligtvis kan förvänta sig med hänsyn till de offentliga uttalanden som gjorts av säljaren, producenten eller hans representant, särskilt i reklam eller märkning;

- Eller presentera de egenskaper som bestämts gemensamt av parterna, eller vara lämplig för någon speciell användning som köparen söker, meddelat till säljaren och som denne har accepterat.

- Enligt artikel L.217-7 i konsumentkoden: "Konformitetsfel som uppstår inom 24 månader från leveransen av varan antas ha funnits vid leveransen, såvida inte annat bevisas. För begagnade varor är denna period fastställd till sex månader. Säljaren kan bestrida denna antagning om den inte är förenlig med varans natur eller det påstådda konformitetsfelet". - Enligt artikel L.217-12 i konsumentkoden: "Åtgärden som uppstår från konformitetsbristen förfaller efter två år från leveransen av varan."


9.1.3. I enlighet med artiklarna L.217-9 och L.217-10 i konsumentkoden, reparation av konsekvenserna av bristande överensstämmelse eller dolda fel, ordentligt fastställda och bekräftade som sådana av MANCUP "LiveDeco", innebär att kunden har rätt att välja, såvida detta önskemål inte medför en uppenbart oproportionerlig kostnad med hänsyn till varans värde eller defektens omfattning jämfört med det andra alternativet, reparation eller utbyte av produkten.


Om reparation och ersättning av varan är omöjliga, kan kunden returnera varan och få tillbaka priset, eller behålla varan och få tillbaka en del av priset.


I dessa olika fall måste kunden kontakta kundtjänsten och komma överens om hur den berörda produkten ska returneras enligt förfarandet som anges i avsnittet "Mina beställningar" på webbplatsen.


Såvitt den är grundad, sker tillämpningen av bestämmelserna i artiklarna L.217-9 och L.217-10 i konsumentkoden, utan några kostnader för köparen.


9.1.4 I det specifika fallet med särskilda operationer av produkter som inte säljs nya, MANCUP "LiveDeco» kommer att specificera eventuella defekter i Produkterna. Dessa defekter kommer att beaktas vid tillämpning av artikel L.217-8 i konsumentkoden.


9.2. Utökad garanti Vissa Produkter har en utökad garanti. I dessa fall specificeras villkoren och garantitiden i garantikortet som levereras med Produkten. Det täcker inte skador, sönderbrytning eller funktionsfel som uppstår på grund av att man inte följer användningsförsiktigheterna.


För att genomföra den utökade garantin måste kunden kontakta kundtjänsten för att få information om den specifika proceduren som följer.


Produkten kommer att bytas ut mot en identisk produkt. Den kommer att levereras till kunden på MANCUP:s bekostnad.LiveDeco", utom i händelse av lagerbrist eller försvinnande av produkten från det föreslagna sortimentet. I detta senare fall, MANCUP "LiveDeco"kommer att återbetala priset på Produkten till Kunden.".


9.3. Garanti för dolda fel
Enligt artikel 1641 i civillagen: "Säljaren är ansvarig för garantin på grund av dolda fel i det sålda objektet som gör det olämpligt för det avsedda användningsområdet, eller som minskar denna användning så mycket att köparen inte skulle ha köpt det, eller skulle ha betalat ett lägre pris, om han hade känt till det". Enligt artikel 1642 i civillagen: "Säljaren är inte ansvarig för uppenbara fel och fel som köparen kunde ha övertygat sig själv om". Enligt artikel 1643 i civillagen: "Han är ansvarig för dolda fel, även om han inte skulle ha känt till dem, om inte i detta fall, han har stipulerat att han inte kommer att vara skyldig att ge någon garanti". Enligt artikel 1644 i civillagen: "I fallet med artiklarna 1641 och 1643 har köparen valet att returnera objektet och få priset återbetalat, eller att behålla objektet och få en del av priset återbetalat, så som det kommer att beslutas av experter". Enligt artikel 1645 i civillagen: "Om säljaren kände till objektets fel, är han skyldig att återbetala priset han har fått, samt alla skador och kostnader till köparen". Enligt artikel 1646 i civillagen: "Om säljaren inte kände till objektets fel, kommer han endast att vara skyldig att återbetala priset, och att återbetala köparen för kostnaderna som uppstod genom försäljningen". Enligt artikel 1647 i civillagen: "Om objektet som hade fel har gått förlorat på grund av dess dåliga kvalitet, är förlusten för säljaren, som kommer att vara skyldig att återbetala priset och andra skadestånd till köparen, som förklaras i de två föregående artiklarna. Men förlusten som uppstod genom en olyckshändelse kommer att vara på köparens bekostnad". Enligt artikel 1648 i civillagen: "Åtgärden som härrör från kritiska fel måste inledas av köparen inom två år från upptäckten av felet".


9.4. Ångerrätt


9.4.1. MANCUP "LiveDeco» anser att alla kunder som inte är nöjda med de beställda produkterna bör kunna utöva sin ångerrätt, utan straff, under bästa möjliga förhållanden.


I enlighet med artiklarna L.221-18 och följande i konsumentskyddslagen är den lagliga ångerrättsperioden fjorton hela dagar från mottagandet av produkten.


Kunden som returnerar Produkten i samband med utövandet av sin ångerrätt, har rätt till återbetalning av priset för beställda Produkter och fraktkostnader. På förslag av MANCUP "LiveDeco", kunden som utövat sin ångerrätt kan dock välja att byta eller få en kreditnota.


9.4.2. För att utöva denna ångerrätt, MANCUP "LiveDeco"föreslår att kunden följer förfarandet som anges i avsnittet "Mina beställningar" på webbplatsen eller kontaktar kundtjänst på nr 01 79 72 50 05 (pris för ett lokalsamtal) eller använder återkallelseformuläret nedan:

I enlighet med artikel L221-5 i konsumentkoden ("Hamon-lagen") från juni 2014, kan konsumentkunder hitta ett standardformulär för återkallelse av en order som lagts på webbplatsen nedan:

Återkallningsformulär

(Vänligen fyll i och skicka tillbaka detta formulär endast om du vill dra tillbaka från kontraktet.)


Till uppmärksamhet av:

MANCUP SARL / LIVEDECO.COM
8 GLAIRAUX GATAN
38120 ST EGREVE

Jag/vi (*) meddelar härmed mitt/vårt (*) återkallande av kontraktet om försäljning av varan (*) / för tjänsteleveransen (*) nedan:

Beställt den (*)/mottaget den (*):

Namn på kund(en):

Adress till kund(er):

Underskrift av kund(en) (endast vid meddelande av detta formulär på papper):

Datum :

(*) Strikethrough den oanvända anteckningen.


Återbetalningen kommer att göras, senast, inom fjorton dagar från det datum då MANCUP "LiveDeco"är informerad om kundens beslut att ångra sig. Återbetalningen kan skjutas upp tills produkten har återhämtats av MANCUP:s returavdelning."LiveDeco"eller tills kunden har tillhandahållit bevis för att produkten har skickats, det datum som valts är det första av dessa händelser.".


Återbetalningen kommer att göras enligt betalningsmetoden som användes för beställningen.


Endast produkter som är kompletta (med tillbehör, instruktioner, etc.) och i perfekt återförsäljningsbart skick (inte smutsiga, skadade eller slitna) kommer att accepteras för retur eller utbyte. För att underlätta behandlingen av din begäran och påskynda återbetalningen rekommenderar vi att du skickar tillbaka returformuläret noggrant ifyllt.


Kostnaden för att returnera varor från Produkten är kundens ansvar, förutom i fall av en bevisad icke-överensstämmelse eller dolda fel på Produkten.


9.4.3. Om ångerrätten endast används för en del av beställningen, kommer endast priset för de returnerade produkterna att återbetalas.


I händelse av partiell återkallelse av beställningen kan kunden, som skulle ha haft fördel av gratis leverans vid den ursprungliga beställningen på grund av att en viss beställningsbelopp överskreds, bli omdebiterad för leveranskostnaderna som motsvarar hans faktiska beställning, om den senare skulle falla under tröskeln för gratis leverans.


9.4.4. Som undantag kan ångerrätten inte utövas för de kontrakt som anges i artikel L.221-28 i konsumentkoden, inklusive kontrakt för tillhandahållande av varor som tillverkas enligt konsumentens specifikationer eller som tydligt är personanpassade, eller som på grund av sin natur inte kan skickas tillbaka eller riskerar att snabbt bli föråldrade.


Produkterna som omfattas av undantaget från ångerrätten anges som sådana för kunden, innan beställningen, i de beskrivande bladen.


9.5. Returprocess Produkterna måste returneras till MANCUP "LiveDecoPå följande adress:
MANCUP "LiveDecoDu har inte givit någon text att översätta.
8, GLAIRAUXGATAN
38120
SAINT EGREVE


Produkterna måste returneras ordentligt skyddade och i deras originalförpackning. De måste vara i perfekt återförsäljningsskick. Alla produkter som returneras ofullständiga, skadade, tvättade, skadade, försämrade, smutsiga, även delvis, kommer inte att återbetalas eller bytas ut.


Kunden returnerar produkterna. Vi rekommenderar att behålla ett bevis på returen för att underlätta förfarandena i händelse av problem under transporten.


Förutom fall av bristande överensstämmelse eller dolda fel på produkten, är kostnaderna för att returnera varorna kundens ansvar.

ARTIKEL 10 - VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV PRODUKTER

10.1. Innan någon beställning och användning av produkter, måste kunden läsa all information som ges på internetwebbplatsen, ta reda på produkternas egenskaper och komponenter och försäkra sig om att de är kompatibla med den användning han eller hon vill göra av dem.


Produktpriserna inkluderar inte kundens deltagande i logistikförberedelsekostnader (hantering; frakt) och leverans, som fortfarande är kundens ansvar. Den totala summan av hans deltagande i dessa kostnader meddelas till kunden, antingen vid anslutning till webbplatsen eller vid samtal till kundtjänst, innan han bekräftar sin beställning.


10.2. Kunden åtar sig att alltid följa de användningsråd som tillverkaren anger på förpackningen och i bruksanvisningen för Produkterna före varje användning. För ytterligare information om produktens egenskaper, kontakta MANCUP:s kundservice "LiveDeco"är till kundens förfogande.".ARTIKEL 11 - ANSVAR
11.1. Produkterna som presenteras på webbplatsen överensstämmer med gällande fransk lagstiftning och de normer som gäller i Frankrike.


MANCUP "LiveDeco"åtar sig uteslutande att följa de lagstadgade bestämmelserna som gäller i Frankrike. Ingen reglering som är unik för leverans- och/eller webbplatskonsultationslandet kan användas mot MANCUP "LiveDeco".


Kunden är ensam ansvarig för att följa gällande lagstiftning i sitt hemland eller i det land där produkterna ska levereras. Det är upp till honom att informera sig hos de lokala myndigheterna om eventuella import-, export- eller användningsbegränsningar för de produkter han planerar att beställa från webbplatsen.


11.2. Tjänsten tillhandahållen av MANCUP "LiveDeco"begränsas till att tillhandahålla produkterna under de villkor som beskrivs i de Allmänna försäljningsvillkoren. Under inga omständigheter är MANCUP ansvarig "LiveDeco"kan inte hållas ansvarig för råd, rekommendationer och användningsvillkor för produkter som tillhandahålls av tillverkare på webbplatsen eller i deras användarmanualer.".


11.3. MANCUP:s ansvar "LiveDecoär begränsad till direkta och förutsägbara skador som kan uppstå från kundens användning av webbplatsen och produkterna. MANCUP "LiveDeco"tar inte ansvar för skador som uppstår till följd av kundens fel i användningen av produkterna."


MANCUP:s ansvar "LiveDeco"kan inte hållas ansvarig om underlåtenhet eller dålig utförande av dess egna skyldigheter är klientens fel, på grund av en oförutsägbar och oöverstiglig händelse från en tredje part som är främmande för leveransen av produkterna, eller på grund av en oförutsägbar, oemotståndlig och yttre styrka."


Generellt sett, MANCUP "LiveDeco"kan under inga omständigheter hållas ansvarig för indirekta eller oförutsedda skador som uppstår i samband med användning av webbplatsen och beställning av produkter.".


11.4. MANCUP:s ansvar "LiveDeco"kan under inga omständigheter hållas ansvarig för (i) innehållet som finns på andra webbplatser eller internetkällor som är tillgängliga genom hyperlänkar som infogats på webbplatsen (och särskilt inte för annonser, produkter, tjänster eller någon annan information), eller (ii) för eventuella skador av något slag som kunden kan drabbas av vid besök på dessa webbplatser."


Användningen av webbplatsen innebär att kunden erkänner och accepterar egenskaperna och begränsningarna för internet och de teknologier som är kopplade till det, avsaknaden av skydd för vissa data mot eventuella missbruk eller hacking, och risken för smitta av eventuella virus som cirkulerar på nätverket.


MANCUP "LiveDeco"är beroende av internetnätverkets kvalitet, så garanterar den inte kontinuiteten på webbplatsen och ansvarar inte för att korrigera defekter som upptäckts på internetnätverket. Följaktligen, MANCUP "LiveDeco"kan inte anses vara ansvarig för någon otillgänglighet på webbplatsen eller någon anslutningsproblem eller anslutningsavbrott (fel på servrar, telefonlinjer eller någon annan teknisk anslutning) vid användning av webbplatsen eller, mer generellt, alla störningar på internetnätverket, som påverkar användningen av webbplatsen. I detta sammanhang, MANCUP "LiveDecoär inte ansvarig för att skicka formulär till en felaktig eller ofullständig adress, för eventuella datorfel eller brister som upptäcks på webbplatsen.


11.5. Med förbehåll för motsatta bestämmelser är webbplatsen tillgänglig var som helst, förutsatt att minimitekniska villkor uppfylls, särskilt när det gäller tillgång till internet, mobiltelefoni och teknisk kompatibilitet med utrustningen som används av kunden. Med tanke på internets globala karaktär accepterar kunden att följa alla offentliga ordningsregler som gäller för internetanvändare och som gäller i det land där han använder webbplatsen.ARTIKEL 12 - ELEKTRONISK FIL - SKYDD AV PERSONUPPGIFTER
12.1. För att behandla beställningar, använder MANCUP "LiveDeco"genomför en behandling av personuppgifter som rör kunden, identifierade som obligatoriska i formulären som finns på webbplatsen.".


12.2. MANCUP "LiveDeco"åtar sig att respektera sekretessen för de personuppgifter som kunderna lämnar på webbplatsen och att behandla dem i enlighet med dataskyddslagen från den 6 januari 1978, så som den har ändrats och för närvarande gäller.


Databasen som skapats av MANCUP "LiveDeco"för detta ändamål har en anmälan gjorts till CNIL, i enlighet med kraven enligt dataskyddslagen.".


12.3. Kundens personuppgifter samlas in och behandlas av MANCUP "LiveDeco» för behandling av beställningar.


Baserat på de val som gjordes vid skapandet eller konsultationen av deras konton på webbplatsen, kommer kunden att välja om de vill ta emot från MANCUP "LiveDeco"och/eller dess partners, kommersiella eller reklamerbjudanden via e-post. Om en kund inte längre önskar att få dessa erbjudanden, kan han när som helst begära detta genom att klicka på en elektronisk länk tillgänglig i e-post och nyhetsbrev, eller genom att ändra sitt konto direkt på webbplatsen." www.livedeco.com.


12.4. MANCUP "LiveDeco"kan komma att överföra dessa data för behov av behandling och leverans av beställningar av dess leverantörer, eller för kundservice, och för att genomföra kundnöjdhetsundersökningar. Dessutom, MANCUP "LiveDeco"kan också överföra dessa data för att svara på en begäran från rättsliga eller administrativa myndigheter.".


12.5. Kunden kan utöva sin individuella rätt till åtkomst till filen, sin rätt att invända, korrigera eller radera de uppgifter som rör honom, antingen genom att själv ändra sina personuppgifter i avsnittet "Mitt konto" under "Hjälp", eller genom att skicka sin begäran till MANCUP « LiveDeco"(genom att ange e-postadress, förnamn, efternamn, postadress), via e-post till adressen contact@"livedeco.com eller via post till följande adress: MANCUP/LIVEDECO 8, rue des glairaux - 38120 Saint Egreve.


12.6. .Webbplatsen är designad för att vara särskilt uppmärksam på kundernas behov. Den använder således cookies, vars syfte är att signalera kundens besök på webbplatsen i samband med skapandet av hans inköpskorg.

Cookies lagras på kundens hårddisk i en maximal period av tretton (13) månader.
Kunden kan motsätta sig lagring av dessa cookies på sin dators hårddisk genom att konfigurera sin webbläsare på följande sätt:


För Mozilla Firefox:
- välj "verktyg" menyn;
- klicka på ikonen "Radera mina spår";
- leta upp "cookie"-menyn och välj de alternativ som passar dig.

För Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0 och 8.0:
- välj menyn "Verktyg" (eller "Tools"), sedan "Internetalternativ" (eller "Internet Options");
- klicka på fliken "Integritet" (eller "Confidentiality");
- Välj önskad nivå med hjälp av reglaget.
ARTIKEL 13 - SUSPENSION - AVSLUTNING
Kunden kan när som helst avbryta sin registrering på webbplatsen och stänga sitt konto. Kunden ska i detta syfte skicka sin uppsägningsbegäran till kundtjänst.


Vid brott mot kundens kontraktuella skyldigheter, särskilt vid betalningsproblem, förbehåller sig MANCUP "LiveDeco"förbehåller sig rätten att stänga av kundens tillgång till webbplatserna och MANCUP-tjänsterna"LiveDeco», eller till och med avsluta hans konto beroende på allvaret i överträdelserna. MANCUP "LiveDeco"förbehåller sig rätten att vägra någon beställning från en kund med vilken det skulle finnas någon tvist.".ARTIKEL 14 - INTELLEKTUELL OCH INDUSTRIELL ÄGANDERÄTT Alla element som publiceras på webbplatsen, såsom ljud, bilder, fotografier, videor, texter, animationer, program, grafiska riktlinjer, databaser, programvara och annan underliggande teknik skyddas av bestämmelserna i den intellektuella äganderättskoden och tillhör MANCUP "LiveDeco".


Märket LiveDeco, liksom alla figurativa eller icke-figurativa varumärken och generellt alla andra varumärken, illustrationer, bilder och logotyper som finns på artiklarna, deras tillbehör eller deras förpackningar, oavsett om de är registrerade eller inte, är och kommer att förbli den exklusiva egendomen hos MANCUP ".LiveDeco", med undantag för rättigheter som innehas på visuella bilder av produkter, varumärken och logotyper från leverantörer av produkter som presenteras på webbplatsen.


All kopiering, helt eller delvis, förändring eller användning av dessa varumärken, illustrationer, bilder och logotyper, av någon anledning och på något medium, utan uttryckligt och förhandsgodkännande från MANCUP.LiveDecoär strängt förbjudet.


Utan någon begäran från hans sida, MANCUP "LiveDeco"förbjuder alla hyperlänkar till webbplatsen. En kund som vill placera en länk på sin personliga webbplats som direkt hänvisar till webbplatsens hemsida, måste obligatoriskt först begära uttryckligt tillstånd från MANCUP."LiveDeco".
Kunder kan skicka kommentarer, förslag, idéer, frågor, foton eller annan information (nedan kallad "Publicerade Element") så länge innehållet inte är olagligt, förtalande, förolämpande, bryter mot immateriella rättigheter eller skadar tredje part. Kunden ska inte anta en annan persons identitet genom att använda en falsk e-postadress. MANCUP "LiveDeco"förbehåller sig rätten att ta bort eller ändra alla publicerade element på webbplatsen. Kunden ger MANCUP "tillstånd.LiveDeco": gratis, rätten, överlåtbar och licensierbar, att använda, reproducera, ändra, anpassa, publicera de publicerade elementen, att översätta dem, distribuera dem, visa dem över hela världen och på alla typer av media för kommersiellt eller icke-kommersiellt bruk, för hela den lagliga varaktigheten av immateriella rättigheter. Kunden överlåter inga moraliska rättigheter. MANCUP "LiveDeco"har rätt att använda eller inte använda kundens namn i samband med de Publicerade Elementen.".ARTIKEL 15 - DIVERSE
15.1. Delvis ogiltighet I det fall att en eller flera bestämmelser i de Allmänna Försäljningsvillkoren skulle anses vara olagliga eller inte verkställbara av en behörig domstol, kommer de övriga bestämmelserna att förbli i kraft och behålla sin räckvidd och effekt.15.2. Konvention om bevisning Acceptans av Allmänna Försäljningsvillkor elektroniskt har, mellan parterna, samma bevisvärde som avtalet på pappersformat.


Informationen som tillhandahålls av webbplatsen är bindande mellan parterna. De datoriserade registren kommer att bevaras i MANCUP:s datorsystem.LiveDeco"under rimliga säkerhetsförhållanden kan de utgöra ett bevismedel till kundens förfogande, om utbyten, beställningar och betalningar som har skett på webbplatsen eller via e-post. Bevisvärdet av informationen som tillhandahålls av MANCUP:s datorsystem "LiveDeco"är den som ges till ett original i bemärkelsen av ett pappersdokument, undertecknat.


Det är uttryckligen överenskommet att MANCUP "LiveDeco"och kunden kan kommunicera med varandra elektroniskt eller via telefon genom webbplatsens kundtjänst. Tekniska säkerhetsåtgärder finns på plats för att säkerställa sekretessen för utbytt data.".


MANCUP "LiveDeco"och Kunden överenskommer att e-post utbytt mellan dem giltigt bevisar innehållet i deras samtal och, om tillämpligt, deras åtaganden, särskilt när det gäller överföring och acceptans av beställningar.


15.3. Bevarande och arkivering Arkivering av kontraktsdokument utförs på ett tillförlitligt och varaktigt medium så att det motsvarar en trogen och varaktig kopia som kan framställas som bevis. Du kan få tillgång till arkiverade kontrakt genom att begära dem via e-post till [email protected]


15.4. Avstånd Förklaringen att MANCUP "LiveDeco"eller om kunden inte utövar något av sina rättigheter enligt Allmänna försäljningsvillkor innebär det inte att han/hon avstår från denna rättighet och att utöva den senare, en sådan avståelse kan endast komma från ett uttryckligt uttalande.".


15.5. Force majeure Utförandet av MANCUP "LiveDeco"Uppfyllelsen av hela eller delar av sina skyldigheter, särskilt leverans, kommer att upphävas i händelse av en oväntad händelse eller högre makt som skulle hindra eller försena dess utförande.".


Betraktas som sådana, särskilt, men inte begränsat till, krig, upplopp, uppror, sociala oroligheter och stora allmänna strejker.
MANCUP "LiveDeco"informera kunderna om inträffandet av ett oförutsett fall eller force majeure inom sju dagar från dess inträffande. Om denna avstängning fortsätter längre än femton dagar, har kunden möjlighet att avbryta den pågående beställningen, och då kommer priset för de beställda produkterna och de betalade leveranskostnaderna att återbetalas.".ARTIKEL 16 - SUSPENSION - AVSLUTANDE
Allmänna försäljningsvillkor är underkastade fransk lag. Endast den franska versionen av dessa allmänna försäljningsvillkor gäller.


Vid eventuella problem som uppstår i samband med beställningen, leveransen av Produkter och mer generellt försäljningens genomförande, har kunden möjlighet, innan någon rättslig åtgärd vidtas, att söka en vänskaplig lösning, särskilt med hjälp av en konsumentförening eller någon annan rådgivare efter eget val.


Alla tvister som kan uppstå från tolkningen eller utförandet av Allmänna försäljningsvillkor och dess följder kommer att tas upp inför behöriga domstolar.


Allmänna försäljningsvillkor gäller också i förhållandet med alla användare av webbplatsen som inte har lagt en beställning, särskilt när det gäller punkterna 11 till 15.